Geert Smits stopt als voorzitter van CV De Deurdreiers

 In Nieuws

Op de Algemene ledenvergadering van 8 oktober jl. heeft Geert Smits na 16 jaar de voorzittershamer van CV De Deurdreiers vacant gesteld. Geert was in het seizoen 1999-2000 (millennium) Prins van Groessen en bleef daarna “plakken” in de vereniging. Eerst in het jubileumcomité (44 jaar Deurdreiers) en van daaruit al snel in het Bestuur waar hij in oktober 2002 tot voorzitter werd gekozen. Onder zijn aanvoering zijn de Deurdreiers uitgegroeid tot een bloeiende vereniging en hebben een prominente plaats ingenomen in het rijke Groessens verenigingsleven. De Pronkzitting, carnavalsavonden en optocht worden door bezoekers uit de hele Liemers goed bezocht.

Met zijn aftreden als voorzitter verdwijnt hij zeker niet uit de vereniging. Geert blijft in het bestuur waar hij de rol van penningmeester op zich neemt. De voorzittersrol is voorlopig vacant en wordt  waargenomen door vicevoorzitter Kristy Leenders.

Recent Posts