Algemene ledenvergadering De Deurdreiers – dinsdag 6 oktober, 20.00 uur

 In Nieuws

De Deurdreiers willen goed voorbereid zijn, intussen hopend op een klein wonder.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Carnavalsvereniging De Deurdreiers is op dinsdag 6 oktober 2020 in Feestburcht Gieling.

Het bestuur is geheel voorbereid op corona-proof vergaderen, dat betekent ook dat leden zich uiterlijk 24 uur van te voren aan moeten melden via secretaris@deurdreiers.nl.

Er wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen, maar vooral zullen activiteiten in het komend seizoen aan de orde komen.

Dat het een totaal ander carnaval gaat worden dat is zeker. Helemaal geen activiteiten dat gaat er bij De Deurdreiers niet in. Zoals de regels momenteel zijn zit een Prinsenbal, een Pronkzitting en een uitgebreid feestweekend met een optocht gewoon niet in. Alles moet anders, en op termijn kan het bestuur nu niet inschatten wat wel en niet mogelijk is. Vandaar dat nu alle commissies bezig zijn met diverse scenario’s om op alles voorbereid te zijn. Zo kan een soort van pronkzitting in een andere vorm geheel aangepast aan corona-regels een mogelijkheid zijn. En als het carnavalsweekend niet kan doorgaan, dan zou een zomercarnaval kunnen worden voorbereid. Dat betekent hopen op een klein wonder dat het coronavirus onder controle is, en zorgen dat de vereniging goed is voorbereid daarop.

Verder wordt in de ledenvergadering het financieel jaarverslag behandeld en zijn er bestuursverkiezingen.

De vergadering is op dinsdag 6 oktober 2020 in Feestburcht Gieling (aanvang 20.00 uur).

Recent Posts