Contributie van CV De Deurdreiers voor het seizoen 2020-2021

 In Nieuws

Graag willen we jullie aandacht voor het volgende.

Een dezer dagen gaan wij als vereniging de contributies voor het seizoen 2020-2021 innen. Ons eerste voorstel was om de contributies te gaan verhogen, maar door de corona-omstandigheden is het allemaal anders geworden.

We hebben in de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2020 ons besluit bekend gemaakt om de contributie vast te stellen op €12,50. Dit betekent dat de contributie voor het seizoen 2020-2021 gehalveerd is ten opzichte van voorgaande jaren (€25,- per jaar). Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven dan komt de incasso rond 25 november. Het alternatief is dat wij u een factuur sturen. Wij doen een oproep aan jullie om lid te blijven van onze vereniging, zodat we ook in de komende jaren voor jullie een gezellig carnaval kunnen organiseren.

Jullie zullen weten dat door de corona-maatregelen het bijna onmogelijk is om iets te organiseren. Maar we zitten niet stil. Het bestuur en al onze commissies zijn volop bezig activiteiten voor te bereiden, die mogelijk wel kunnen worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden waar we over nadenken (onder voorbehoud) zijn een theaterprogramma in januari en activiteiten voor kinderen, tieners en ouderen in februari. Een optocht tijdens het carnavalsweekend gaat hem niet worden, maar als het even kan is het misschien een optie om zomercarnaval te organiseren met optocht. Alles is afhankelijk van de regels die dan gelden. Houd onze berichtgeving in de gaten via de krant, onze Facebook-pagina, Instagram-pagina en deze site.

Dank voor jullie aandacht en support.

Voor vragen, opmerkingen en misschien wel ideeën mag je altijd reageren via info@deurdreiers.nl. Voor vragen betreffende het lidmaatschap kun je contact opnemen met leden@deurdreiers.nl.

Met carnavaleske groeten,

Het bestuur van CV De Deurdreiers,

Ralf Diesvelt (voorzitter), Marcel Willemsen (secretaris), Geert Smits (penningmeester) en de bestuursleden Kristy Leenders, Carla Hakvoort, Willy Driessen en Daan van Onna (aspirant bestuurslid)

Recent Posts