Eindelijk weer een verenigingsmiddag!

 In Nieuws

Op zaterdagmiddag 26 maart 2022 was er eindelijk weer een gezellige verenigingsmiddag, de vorige was in maart 2019. Met in totaal 54 actieve Deurdreiers werd genoten van een drankje en een goed verzorgd schnitzelbuffet. Voorzitter Ralf Diesvelt dankte in zijn inleiding alle functiebekleders voor hun inzet voor deze mooie vereniging. Hij vroeg een extra applausje voor Toos Arends en Gerard Spaan, die veel beeldmateriaal leverden voor de filmpjes op het YouTube kanaal van De Deurdreiers. Vervolgens zette hij negen jubilarissen in het zonnetje met een persoonlijk woordje. Willy Driessen zette de drie begeleiders van het schoolproject in het zonnetje. Zij hebben groep 8 van de Joannesschool geholpen en geleerd om een carnavalswagentje te bouwen, het gaat hierbij om ‘meesters’ Cor Bolder, Nico van Kerkhoff en Marcel Limbeek. Willy toonde een filmpje over het bouwen door de kinderen in januari en februari in Den Oldenhoek. Hiermee is een basis gelegd voor de optochten in de toekomst. Ter afsluiting van de middag en als verrassing was er een ‘golden oldie’ op de buhne: Theo Aleven en Bart van Kerkhoff als het duo ‘Gi-j en Ik’. Dat was ‘olderwets’ genieten van hun humor.

In totaal stonden er 14 jubilarissen op het programma. De jubilarissen op de foto zijn: staand: Piet Arends (22 jaar), Carla Hakvoort (11 jaar), voorzitter Ralf Diesvelt, Hans Hakvoort (11 jaar), Eddy de Wild (11 jaar), Bertus Ebbers (11 jaar) en Hans Boer (22 jaar). Gehurkt: Marcel Wiilemsen (22 jaar) en Geert Smits (22 jaar). Niet op de foto Gerrie Duits (22 jaar). Vijf jubilarissen die verhinderd waren krijgen hun medaille op een later moment: Cor Bolder (11 jaar), Marc Bolder (11 jaar), Mark Boss (11 jaar), Remco Bolder (11 jaar) en Frank Bolder (22 jaar).

Recent Posts
0