Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Deurdreiers Groessen

 In Nieuws

Maandag 6 oktober houdt de Groessense Carnavalsvereniging De Deurdreiers haar Algemene Ledenvergadering, de aftrap van het nieuwe carnavalsseizoen. Aan de orde komt het financieel verslag en zijn er bestuursverkiezingen. Voorzitter Geert Smits en bestuurslid Carla Hakvoort zijn aftredend en herkiesbaar. Bestuurslid Toon Jacobs is aftredend en niet herkiesbaar. Hij was sinds 2005 vice-voorzitter van de vereniging. Marcel Willemsen stelt zich verkiesbaar als nieuw bestuurslid. Marcel heeft jarenlang o.a. de optochtcommissie voorgezeten.
De commissies bespreken hun toekomstplannen en nieuwe plannen worden gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. De voorbereidingen voor de pronkzitting, de optocht, het kindercarnaval en een speciale Amsterdamse Avond zijn al volop in voorbereiding.

De vergadering is in café Gieling van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Recent Posts
0