Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Deurdreiers Groessen

 In Nieuws

Maandag 9 oktober is de Algemene Ledenvergadering van de Groessense Carnavalsvereniging De Deurdreiers. Het nieuwe carnavalsseizoen gaat namelijk van start. De agenda telt maar liefst 22 punten. Naast het financieel verslag en de begroting zijn er bestuursverkiezingen. In juli jl. is penningmeester Marco Uffing op 43-jarige leeftijd overleden. Marco was een zeer gewaardeerd bestuurslid, de vergadering zal daar aandacht aan besteden.
Nieuwe plannen worden toegelicht m.b.t. automatisering van de ledenadministratie en de vele commissies presenteren ieder hun plannen en ontwikkeling.
De vergadering is maandag 9 oktober 2017 in café Gieling van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Recent Posts