Rectificatie: Uitgestelde Algemene Ledenvergadering CV De Deurdreiers Groessen

 In Nieuws

Dit bericht is op 9 november 2020 gerectificeerd. Eerder plan was om om de bestuursverkiezing in het KDO-gebouw aan de Commendereijstraat te doen voorafgaand aan de online-vergadering, maar inmiddels is bekend dat alle openbare en verenigingsgebouwen gesloten zijn, zo ook het gebouw van KDO. De alternatieve wijze van stemmen is hieronder uiteengezet.

Online vergadering op de 11e van de 11e

Op woensdag 11 november beleeft carnavalsvereniging De Deurdreiers een primeur. De leden worden uitgenodigd om digitaal deel te nemen aan de uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Op 6 oktober was de reguliere vergadering afgelast vanwege de Corona maatregelen. Om het toch door te laten gaan wordt het nu geheel corona-proof georganiseerd.

Voorafgaand aan de vergadering wordt de bestuursverkiezing gehouden. Eerder plan was om dit in het KDO-gebouw aan de Commendereijstraat te doen voorafgaand aan de online-vergadering, maar inmiddels is bekend dat alle openbare en verenigingsgebouwen gesloten zijn, zo ook het gebouw van KDO, dus daar gaat woensdag niets gebeuren. 

De bestuursverkiezingen gebeuren u schriftelijk. Alle leden die zich hebben gemeld voor de online-vergadering ontvangen een stembiljet met het verzoek om het ingevuld in een blanco envelop in te leveren op het adres van de kiescommissieleden. Dit moet uiterlijk 19.00 uur gedaan zijn, zodat de uitslag tijdens de vergadering bekend gemaakt kan worden. 

Voorafgaand aan de vergadering wordt de bestuursverkiezing gehouden. Voor deze gelegenheid is het KDO-gebouw (Commendereijstraat 20 te Groessen) geopend, daar wordt een ‘verkiezingsstraat’ ingericht:  uitreiking stembiljet, het stemmen zelf en het deponeren in de stembus. Dit gebeurt tussen 18:30 en 19:30 uur.

Om 20:00 start het bestuur de vergadering via Microsoft Teams. Leden die zich melden via secretaris@deurdreiers.nl ontvangen uiterlijk 10 november een link om deel te nemen aan de vergadering.

In de vergadering zal de uitslag van de bestuursverkiezing bekend worden gemaakt. Drie bestuursleden Marcel Willemsen, Carla Hakvoort en Geert Smits zijn herkiesbaar, en Ralf Diesvelt is door het bestuur voorgedragen om als voorzitter te worden gekozen als opvolger van Kristy Leenders.

Recent Posts